stiftelsen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område.

museum

Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors.

aktuellt

29.6.2016

Du kan se sensommarens program på Villa Gyllenberg på sidan Evenemang på museetLäs mer

29.6.2016

Villa Gyllenberg har stängt under sommaren 23.6-2.8.2016. Museet öppnar den 3 augusti med utställningen Konst på papperLäs mer

24.5.2016

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses årsberättelse 2015 finns nu att läsa på vår hemsida.Läs mer

Stipendieutdelning 2016-2017
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse har på sitt årsmöte 10.5.2016 beslutat utdela 200 stipendierLäs mer
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse utlyser understöd för medicinsk forskning för perioden 2016-2017
Forskningen skall anknyta till psykosomatiska sjukdomar (psykets inverkan på somat), blodsjukdomar eller psykiska faktorers inverkan på blod och blodcirkulation.Läs mer